Gayrimenkul Sertifikaları
 

SPK tarafından düzenlenen gayrimenkul sertifikası; ihraççıların inşa edilecek veya edilmekte olan gayrimenkul projelerinin finansmanında kullanılmak üzere ihraç ettikleri, gayrimenkul projesinin belirli bağımsız bölümlerini veya bağımsız bölümlerin belirli bir alan birimini temsil eden, nominal değeri eşit sermaye piyasası aracıdır.

Gayrimenkul sertifikaları, ihraççılarına sermaye piyasası aracılığıyla finansman seçeneği sunmaktadır. Böylece konut ve işyeri projelerinin inşaatları daha kolay ve hızlı tamamlanabilmektedir. Tasarruflarını sermaye piyasasında değerlendirmek isteyen yatırımcılar için alternatif bir ürün olan bu sertifikaların Borsa’da işlem görmesi ise şeffaflık ve likidite sağlamaktadır.

Yatıcımlar tarafından, gayrimenkul sertifikası çıkartılan projelere ilişkin detay bilgiler ile mevcut bağımsız bölümlere ilişkin kendileri veya diğer yatırımcılar tarafından iletilen asli edim talepleri PROJELER bölümünden izlenebilecektir.

© Copyright 2017 Merkezi Kayıt Kuruluşu. Bütün hakları saklıdır.